• okolice Lubina,  Wycieczki

    Największy eratyk Ziemi Lubińskiej "Piotrek"

                    Głaz narzutowy, eratyk, narzutnik, fragment litej skały naniesionej przez lądolód. Taką definicję tych obiektów podaje Wikipedia. Na Ziemi Lubińskiej oczywiście także występują omawiane formy. Mamy zatem taki przed Muzeum Ziemi Lubińskiej – to największy eratyk na terenie Lubina:           Mamy także przed Murem Pamięci na ul. Pruzi przywieziony z Pielgrzymowa kamień – dziś pomnik poświęcony II Armii Wojska Polskiego:         Mamy jeszcze kilka innych pomniejszych. Ale największy, ogromny, znajduje się w lesie niedaleko Rynarcic. Kolos o obwodzie ok. 16 m. i szacowanej wadze ok. 30-35 ton już w okresie międzywojennym był znany i był miejscem wycieczek…