• Bez kategorii,  LUBIN

    Profesor Zwierzycki. Odkrywca Polskiej Miedzi.

      „Odkrywcy polskiej miedzi” Słyszałem wielokrotnie o dr Janie Wyżykowskim, o Profesorze do tej chwili niestety nie. Posłuchajcie… O Profesorze Zwierzyckim… Życie miał tak bogate, tak pracowite, że można by nim obdzielić kilka osób. Józef Zwierzycki urodził się 12 marca 1888 roku w Krobi( tam będąc znalazłem pierwsze informacje o Profesorze) – małym miasteczku dumnym z praw miejskich uzyskanych w XIII wieku. Tam też ukończył szkołę podstawową ( poznałem w szkole wspaniałych ludzi dumnych z Prof. Zwierzyckiego – syna ich ziemi). Pochodził z rodziny, w której kult polskości był głęboko zakorzeniony i manifestowany, na terenie germanizowanego Wielkiego Księstwa Poznańskiego stanowiło to dowód wielkiej odwagi. Wierny rodzinnym tradycjom, już, jako kilkunastoletni…