Bez kategorii

Działania władz samorządowych

Hej,

to nie jest tak, że nie pisałem. Nie pisałam Tutaj, ale w międzyczasie powstało dokładnie 100 stron Worda, w ramach nie wirtualu, ale reala   .

Ale wracamy, dzisiaj perełka, jaką znalazłem w znakomitej książce A. Duda Public Relations miast i regionów.

Działania PR, zauważmy, winny być statutowymi działaniami samorządów. Zgodnie z zapisami ustawy (Ustawa o samorządzie gminnym, z dnia 8 marca 1990 r., art. 1, tekst jednolity) do takich działań zalicza się promocję oraz współpracę o zasięgu lokalnym, regionalnym, a nawet międzynarodowym. Czyli działania o ukierunkowaniu promocyjnym, działania PR nie mogą być li tylko działaniami ad hoc, pojedynczymi pozbawionymi świadomej ciągłości happeningami.

Ośrodek (miasto, gmina), który pragnie być świadomym i ważnym graczem konkurencyjnego rynku, musi założyć określony profesjonalizm, także w zakresie CI. Musi wykazać szczególną troskę obszarze tożsamości wizualnej, która przenosi i anonsuje wszelkie wartości merytoryczne.”

Mieszkamy w Lubinie, słyszeliście o takich stabilnych, długotrwałych działaniach?

Pytanie bez odpowiedzi…?!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.