LUBIN,  okolice Lubina,  Wycieczki

CHRÓSTNIK – GRODZISKO WCZESNOŚREDNIOWIECZNE

               Odwiedzając remontowany pałac w Chróstniku, oprócz imponującego założenia, warto pojechać kawałek dalej, wzdłuż parku pałacowego, aby na jego przeciwległym krańcu odkryć zabytek jeszcze starszy. To wczesnośredniowieczne grodzisko, znajdujące się dziś na terenie parku pałacowego, a swoimi korzeniami sięgające jeszcze czasów przedchrześcijańskich. Nadal czytelny jest jego układ z fosą obmywającą brzegi sztucznie usypanego wzgórza, nadal widać jego kamienne umocnienia.

            W opracowaniach na temat historii wsi mało wspomina się o tym ciekawym, pradawnym grodzie. Ale jego istnienie, świadczy o ważnym znaczeniu od zarania dziejów Chróstnika i jego sięgającym daleko w wieki średnie rodowodzie. To z pewnością ciekawa historia. Słyszeliście o tym, może wiecie coś więcej?

Pradawne wczesnośredniowieczne grodzisko na terenie parku pałacowego w Chróstniku (mapa LIDAR)
Pradawne wczesnośredniowieczne grodzisko na terenie parku pałacowego w Chróstniku (mapa LIDAR)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.