• LUBIN,  okolice Lubina,  Wycieczki

    CHRÓSTNIK – GRODZISKO WCZESNOŚREDNIOWIECZNE

                   Odwiedzając remontowany pałac w Chróstniku, oprócz imponującego założenia, warto pojechać kawałek dalej, wzdłuż parku pałacowego, aby na jego przeciwległym krańcu odkryć zabytek jeszcze starszy. To wczesnośredniowieczne grodzisko, znajdujące się dziś na terenie parku pałacowego, a swoimi korzeniami sięgające jeszcze czasów przedchrześcijańskich. Nadal czytelny jest jego układ z fosą obmywającą brzegi sztucznie usypanego wzgórza, nadal widać jego kamienne umocnienia.             W opracowaniach na temat historii wsi mało wspomina się o tym ciekawym, pradawnym grodzie. Ale jego istnienie, świadczy o ważnym znaczeniu od zarania dziejów Chróstnika i jego sięgającym daleko w wieki średnie rodowodzie. To z pewnością ciekawa historia. Słyszeliście o tym, może wiecie coś…

  • Bez kategorii,  okolice Lubina

    PRADAWNY GRÓD KOŁO LUBINA- SENSACJA POCZĄTKÓW XX WIEKU…

       Około 5 kilometrów od Lubina znajduje się tajemniczy przysiółek Podgórze. W latach 1945-1990 przysiółek ten zwano Zwierzyniec, od istniejącego tam niewielkiego PGR-u. Oficjalnie osada należy do Niemstowa położonego na południowy wschód od Lubina, przy dro­dze krajowej nr 3 do Wrocławia. Na terenie tego przysiółka mieszka starszy, bez mała 90-letni pan ( dane do wiadomości autora). I to właśnie spotkanie z Nim i jego opowieści o wydarzeniach z przed II Wojny Światowej zainspirowały mnie do zgłębienia tej, jak się okazało niewiarygodnej historii. Na pewno o zabarwieniu legendarnym, z ginącymi w pomroce dziejów śladami, ale mające swoje niezaprzeczalne fakty w historii najnowszej. Z istniejącymi do dziś miejscami, wskazującymi, że jak zawsze,…